Informacje

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Nr kwalifikacjiNazwa kwalifikacji Zawód
Podstawa programowa 2012 r.
B.35.Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanychTechnik geodeta
B.36.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodeta
Podstawa programowa 2017 r.
AU.26.Projektowanie fryzurTechnik usług fryzjerskich
AU.36.Prowadzenie rachunkowościTechnik ekonomista
BD.31.Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników tych pomiarówTechnik geodeta
BD.32.Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościamiTechnik geodeta
RL.21.Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Technik architektury krajobrazu
TG.12.Planowanie i realizacja usług w recepcjiTechnik hotelarstwa
TG.13.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTechnik hotelarstwa
TG.16.Organizacja żywienia i usług gastronomicznychTechnik żywienia i usług gastronomicznych
Podstawa programowa 2019 r.
HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dańTechnik żywienia i usług gastronomicznych
GT.03.Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTechnik hotelarstwa

*) – ze względu na realizację praktyk zagranicznych terminy mogą ulec zmianie; będą one korygowane na bieżąco

 

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

1. Projekt pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”, realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna

  • Staż Hiszpania30.04.2018 – 25.05.2018klasy: III a, III b, III c – /grupa 20 uczniów/ w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych

2. Projekt pt. „Od mobilności do przedsiębiorczości”, realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja1: Mobilność edukacyjna

  • Staż Hiszpania08.04.2018 – 05.05.2018klasy: III c, III d – /grupa 16 uczniów/ w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 


Informacje dodatkowe

Wskazówki przed praktyką zawodową

Regulamin praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk

Umowa o praktykę zawodową

Prośba ucznia/oświadczenie rodzica w przypadku odbywania praktyki zawodowej poza miejscem zamieszkania ucznia

Wykaz niektórych firm przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe

 

Programy praktyk

Technik architektury krajobrazu

Technik ekonomista

Technik geodeta

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Technik organizacji reklamy

Technik technologii żywienia

Technik usług fryzjerskich

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Skip to content