Informacje

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Nr kwalifikacjiNazwa kwalifikacji
A.18Prowadzenie sprzedaży
A.19Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.22Prowadzenie działalności handlowej
A.23Projektowanie fryzu
A.26Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
A.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36Prowadzenie rachunkowości
B.34Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomością
R.21Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobraz
T.06Sporządzanie potraw i napojów
T.11Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Z.17Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

*) – ze względu na realizację praktyk zagranicznych terminy mogą ulec zmianie; będą one korygowane na bieżąco

 

ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE

1. Projekt pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy”, realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna

  • Staż Hiszpania30.04.2018 – 25.05.2018klasy: III a, III b, III c – /grupa 20 uczniów/ w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych

2. Projekt pt. „Od mobilności do przedsiębiorczości”, realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja1: Mobilność edukacyjna

  • Staż Hiszpania08.04.2018 – 05.05.2018klasy: III c, III d – /grupa 16 uczniów/ w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 


Informacje dodatkowe

Wskazówki przed praktyką zawodową

Regulamin praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk

Umowa o praktykę zawodową

Prośba ucznia/oświadczenie rodzica w przypadku odbywania praktyki zawodowej poza miejscem zamieszkania ucznia

Wykaz niektórych firm przyjmujących uczniów na praktyki zawodowe

 

Programy praktyk

Technik architektury krajobrazu

Technik ekonomista

Technik geodeta

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Technik organizacji reklamy

Technik technologii żywienia

Technik usług fryzjerskich

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

Skip to content