Technik organizacji reklamy

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej
 • projektowania oraz wykonywania środków reklamowych

Kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy
Kwalifikacja 1. – AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Kwalifikacja 2. – AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Przedmioty zawodowe w cztero- i pięcioletnim cyklu kształcenia:

 • Podstawy ekonomii
 • Organizacja działalności gospodarczej
 • Marketing w reklamie
 • Organizacja reklamy
 • Public relations
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia techniki reklamy
 • Pracownia grafiki komputerowej
 • Pracownia technik poligrafii
 • Pracownia ekonomiczna
 • Praktyka zawodowa

Technika organizacji reklamy powinna charakteryzować:

 • umiejętność przechodzenia z jednej czynności do innej i szybkie tempo pracy
 • wyobraźnia twórcza
 • wrażliwość estetyczna
 • kreatywność i abstrakcyjność myślenia
 • łatwość i jasność wypowiadania się w mowie i piśmie
 • samodzielność
 • cierpliwość
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, socjologia, psychologia
 • umiejętności organizacyjne, marketingowe
 • uzdolnienia plastyczne i językowe

Zawody związane z kierunkiem technika organizacji reklamy:

 • specjalista do spraw reklamy – agent reklamowy
 • projektant grafiki (art designer)
 • projektant poligrafii
 • specjalista do spraw marketingu i handlu
 • specjalista do spraw public relations
 • organizator usług sprzedaży internetowej
 • telemarketer
 • autor tekstów i sloganów (copywriter)

Miejsca pracy techników organizacji reklamy:

 • agencje reklamowe na stanowisku agenta reklamowego
 • agencje public relations
 • działy marketingu firm
 • biura ogłoszeń i działy promocji
 • studia graficzne
 • agencje d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej
 • własna firma
Skip to content