Innowacje w roku szkolnym 2017/2018

 

NOWOŚĆ
Dietetyka – w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Świadomość racjonalnego żywienia jest najważniejszym czynnikiem zmniejszającym rozwój otyłości, przewlekłych chorób oraz przyczynia się do przedłużenia życia z jednoczesną poprawą jego jakości.

W kraju powstaje coraz większa ilość poradni świadczących usługi dietetyczne, a uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia I usług gastronomicznych będą w przyszłości pracownikami branży zajmującej się organizowaniem żywienia ludzi zdrowych i chorych. Dzięki realizowanej innowacji, poszerzą obszar swojej wiedzy i podniosą swoje kompetencje zawodowe, a to w przyszłości pozwoli im to sprostać wymaganiom stawianym przez pracodawców. Zajęcia będą miały charakter warsztatów, spotkań ze specjalistami w danej branży, wycieczek przedmiotowo specjalistycznych do instytucji zajmujących się żywieniem.

 

Kosmetyka i pielęgnacja urody – w zawodzie technik usług fryzjerskich

Uczniowie poza ogólnie realizowanym programem nauczania będą mogli poszerzyć obszar swojej wiedzy o nowe treści. Obecnie fryzjer to nie tylko architekt i wykonawca fryzury, ale również kreator wizerunku i wizażysta. Potencjalni klienci w salonach szukają nie tylko fryzjera, ale również doradcy z zakresu wizażu.
Wdrożenie innowacji kosmetycznej ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształconych w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki w szkołach policealnych, na kwalifikowanych kursach zawodowych lub na uczelniach wyższych oferujących kształcenie w zakresie nauk kosmetycznych.

 

Podróżując odkrywamy świat – w zawodzie technik hotelarstwa

Uczniowie będą wyposażeni w dodatkową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im nie tylko zapewnić prawidłową obsługę klienta w miejscu zakwaterowania, ale również zaproponować atrakcyjne spędzenie czasu wolnego.
Animacja czasu wolnego to dział współczesnej turystyki i hotelarstwa coraz bardziej popularny, dlatego absolwent hotelarstwa posiadający umiejętności z zakresu organizacji programu animacyjnego (plastycznego, teatralnego, muzycznego, itp.) w ośrodkach hotelowych i turystycznych, będzie bardziej atrakcyjny na rynku pracy.

W ramach proponowanej innowacji, uczniowie zapoznają się z walorami przyrodniczymi, artystycznymi i historycznymi regionu, co pozwoli im zaproponować gościom hotelowym wycieczkę fakultatywną dostosowaną do wieku i zainteresowań. Na zajęciach z animacji prowadzonych metodą warsztatową poznają sposoby organizowania czasu wolnego w hotelach i ośrodkach turystycznych, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy.

 

Innowacje pedagogiczne – klasy mundurowe

Do klasy z innowacją podstawy służby policyjnej zapraszamy uczniów chcących poszerzyć umiejętności i wiedzę z zakresu problematyki służby policyjnej, podstawowego szkolenia policyjnego oraz technik samoobrony. Działania kierowane są do uczniów, którzy będą chcieli związać swoją przyszłość zawodową z służbami mundurowymi, tj. policja, straż miejska lub agencja ochrony. Program innowacji przewiduje organizację zajęć w oparciu o cykl szkoleń dla przyszłych kandydatów do służb mundurowych, a także dla pracowników cywilnych tych służb.

Do klasy wojskowej zapraszamy młodzież, która swoją przyszłość pragnie związać z pracą w służbach mundurowych, np.: w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej oraz firmach ochroniarskich. Młodzież ma możliwość wyjazdów edukacyjnych do jednostek wojskowych, policji, straży, na strzelnicę.
Innowacja „klasa wojskowa” zawiera elementy przygotowujące do samoobrony przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju i w czasie wojny. W trakcie nauki uczniowie realizują podstawy wiedzy o wojskowości, zapoznają się z tradycjami, ceremoniałem i obrzędowością służb mundurowych, odbywają się zajęcia ze sztuk walki, podstaw musztry, przemarsz ubezpieczony, okopywanie, maskowanie, szkolenie strzeleckie oraz inne elementy wojskowego rzemiosła. W realizację innowacji wpisane jest również kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej.
Program kształtuje umiejętności niezbędne na uczelniach wojskowych, mundurowych oraz cywilnych o kierunkach technicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content