Bez kategorii

 • Lista podręczników dla klas pierwszych.

               Szkolny zestaw podręczników 2022/2023 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego „ Hubala”                      w Starachowicach- dotyczy uczniów klas pierwszych, uczniowie klas II- IV- kontynuacja z poprzednich lat nauki. Przedmiot Podręcznik Język polski M. Chmiel,…

 • Lista podręczników dla uczniów klas pierwszych!

  Lista podręczników z przedmiotów ogólnokształcących dla uczniów klas pierwszych zostanie opublikowana na początku przyszłego tygodnia. Podręczniki do nauki języków obcych oraz przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku września przez nauczycieli uczących. Uczniowie klas starszych kontynuują naukę z wykorzystaniem dotychczasowych serii…

 • Badania dla kandydatów klas pierwszych!

  Wszyscy uczniowie klas pierwszych zgłaszają się do szkoły po skierowanie na badania. Uczniowie, którzy będą się kształcili w zawodach: Technik hotelarstwa, Technik usług fryzjerskich i Technik żywienia i usług gastronomicznych DODATKOWO zgłaszają się do Sanepidu ul. Złota 6 w celu pobrania „wymazówek” i wykonania…

 • wyniki egzaminu maturalnego

  Wyniki egzaminów maturalnych

  5 lipca 2022 r od godziny 11.00 w sekretariacie szkoły będą dostępne wyniki egzaminów maturalnych .  Absolwenci, którzy zdali egzamin będą mogli odebrać świadectwo dojrzałości.

 • Egzamin zawodowy – harmonogram

  Informujemy , że na stronie szkoły w zakładce – Egzamin zawodowy zamieszczony został harmonogram egzaminów zawodowych– Podstawa programowa 2017 r.-  w sesji  czerwiec – lipiec 2022.

Skip to content