Podręczniki

 

Szkolny zestaw podręczników
dla uczniów klas I ZSZ nr 1

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

 

Przedmioty ogólnokształcące

po szkole podstawowej

po gimnazjum

 

W związku z pojawiającymi się jeszcze publikacjami, wykaz podręczników do języków obcych oraz  przedmiotów zawodowych zostanie przekazany uczniom przez nauczycieli na pierwszych zajęciach lekcyjnych.

 

Brak możliwości komentowania.