Podręczniki

 

Szkolny zestaw podręczników
dla uczniów ZSZ nr 1

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

 

Przedmioty ogólnokształcące

przedmioty ogólnokształcące

języki obce

 

Przedmioty zawodowe

technik architektury krajobrazu

technik ekonomista

technik geodeta

technik handlowiec

technik hotelarstwa

technik organizacji reklamy

technik usług fryzjerskich

technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Brak możliwości komentowania.