Egzamin zawodowy

SESJA: CZERWIEC-LIPIEC 2019

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
CzęśćKwalifikacjaTerminGodzina rozpoczęcia egzaminuNr sali
pisemnaPodstawa programowa 2012 r.
A.1918.06.201912.00106
A.2218.06.201912.00106
A.3518.06.201910.00102
A.3618.06.201912.00106
B.3418.06.201910.00102
B.3518.06.201912.00108
T.0618.06.201910.00102
T.1118.06.201910.00102
Podstawa programowa 2017 r.
AU.2118.06.201912.00105
TG.0718.06.201910.00101,109, 113
TG.1218.06.201910.00104
praktycznaPodstawa programowa 2012 r.
A.1927.06.20199.0018
A.2625.06.201912.00111
A.2727.06.20199.00111
B.3427.06.20199.003 /gimn./
B.3517.06.20199.00102
B.3617.06.201913.00113
R.2117.06.20199.00101
T.0628.06.20198.001/G/
T.1117.06.20199.00106
T.1217.06.201913.00105
T.1517.06.201913.00105
Podstawa programowa 2017 r.
TG.12.17.06.20199.00104
AU.21.24.06.20199.00, 15.0018
25.06.2019
26.06.2019
TG.0726.06.20198.00, 12.00, 16.001/G/
27.06.2019
Nr kwalifikacjiNazwa kwalifikacji
Podstawa programowa 2012 r.
B.35Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
A.19Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.22Prowadzenie działalności handlowej
A.26Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
A.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36Prowadzenie rachunkowości
B.34Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomością
R.21Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
T.06Sporządzanie potraw i napojów
T.11Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Podstawa programowa 2017 r.
AU.21Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
TG.07Sporządzanie potraw i napojów
TG.12Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin 1 godzinę przed wyznaczonym czasem
wraz z dowodem osobistym i czarnym długopisem

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 30 sierpnia 2019 r.

Informatory

Klucze odpowiedzi – etap pisemny

Informacje dodatkowe

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – w skrócie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji czerwiec- lipiec 2019 r.

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji czerwiec- lipiec 2019 r.

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Wglądy

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu

Wniosek o weryfikację punktów

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Komunikat dyr. CKE w sprawie zmiany zasad przeprowadzania wglądów

UWAGA!
w przypadku przesyłania wniosków o wgląd faxem prosimy o upewnienie się, że dokument dotarł w formie czytelnej (tel. 42 664-80-50)

Brak możliwości komentowania.