Egzamin zawodowy

SESJA: STYCZEŃ-LUTY 2020

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
CzęśćKwalifikacjaTerminGodzina rozpoczęciaNr sali
pisemnaPodstawa programowa 2012 r.
A.1910.01.202012.00109
A.2310.01.202010.0016
A.3510.01.202010.0016
A.3610.01.202012.00109
B.3410.01.202010.0016
B.3510.01.202012.00113
B.3610.01.202014.00105
R.2210.01.202012.00113
T.1210.01.202012.002/stoł/
T.1510.01.202012.00104,108
Podstawa programowa 2017 r.
AU.2110.01.202012.00102
AU.3510.01.202010.00106
TG.12.10.01.202010.00106
praktycznaPodstawa programowa 2012 r.
A.2309.01.20209.00102
A.2714.01.20209.00111
A.3617.01.20209.00111
B.3509.01.20209.00105
B.3609.01.202013.00106
R.22.09.01.202013.00108
T.1109.01.20209.00101
T.1209.01.202013.0016
T.1509.01.202013.002/stoł/
Podstawa programowa 2017 r.
TG.12.09.01.20209.00104
AU.3515.01.20209.00111
Nr kwalifikacjiNazwa kwalifikacji
Podstawa programowa 2012 r.
A.19Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23Projektowanie fryzur
A.27Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
A.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36Prowadzenie rachunkowości
B.34Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomością
R.22.Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
T.11Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Podstawa programowa 2017 r.
AU.21Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
TG.12Planowanie i realizacja usług w recepcji

Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin 1 godzinę przed wyznaczonym czasem
wraz z dowodem osobistym i czarnym długopisem

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 20 marca 2020 r.

Informatory

Klucze odpowiedzi – etap pisemny

Informacje dodatkowe

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – w skrócie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – Formuła 2012

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – Formuła 2017

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji czerwiec- lipiec 2019 r.

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji czerwiec- lipiec 2019 r.

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Wglądy

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

Wniosek o weryfikację sumy punktów

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Komunikat dyr. CKE w sprawie zmiany zasad przeprowadzania wglądów

UWAGA!
w przypadku przesyłania wniosków o wgląd faxem prosimy o upewnienie się, że dokument dotarł w formie czytelnej (tel. 42 664-80-50)

Brak możliwości komentowania.