Egzamin zawodowy

SESJA: CZERWIEC-LIPIEC 2019

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
UPŁYNĄŁ DNIA
18.02.2019 r.

 

Uczniowie którzy byli zgłoszeni do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r.
i byli na nim nieobecni,
a chcą do niego przystąpić w najbliższej sesji muszą złożyć deklaracje

do 18.02.2019 r.

 

* Deklaracje zostaną przekazane uczniom przez wychowawców, znajdują się  one także w informacjach dodatkowych poniżej, w sekretariacie szkoły oraz u Kierownika Szkolenia Praktycznego.

 SESJA: STYCZEŃ-LUTY 2019

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
CzęśćKwalifikacjaTerminGodzina rozpoczęciaNr sali
pisemnaA.1910.01.201912.00105
A.2210.01.201912.00105
A.2310.01.201910.00113
A.2610.01.201914.00108
A.2710.01.201912.00104
A.3510.01.201910.00113
A.3610.01.201912.002 /stoł/
B.3410.01.201910.00109
B.3510.01.201912.00104
B.3610.01.201914.00108
R.2110.01.201910.00108
T.1110.01.201910.00109
T.1210.01.201912.0016
T.1510.01.201912.00106, 102
praktycznaA.2214.01.20199.00110
A.239.01.20199.00104
A.2618.01.201912.00111
A.2715.01.20199.00111
A.3516.01.20199.00110
A.3618.01.20199.00,15.00110
B.3411.02.20199.00,15.003 /sala gimn/
B.359.01.20199.00109
B.369.01.201913.00108
R.219.01.20199.00104
T.119.01.20199.00102
T.129.01.201913.0016
T.159.01.201913.002/stoł/
Nr kwalifikacjiNazwa kwalifikacji
A.19Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.22Prowadzenie działalności handlowej
A.23Projektowanie fryzur
A.26Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
A.35Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36Prowadzenie rachunkowości
B.34Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomością
R.21.Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
T.11Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
T.15Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Zdający zobowiązani są stawić się na egzamin 1 godzinę przed wyznaczonym czasem
wraz z dowodem osobistym i czarnym długopisem

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu – 22 marca 2019 r.

 

Informatory

Klucze odpowiedzi – etap pisemny

Informacje dodatkowe

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – w skrócie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. pisemnej w sesji styczeń- luty 2019 r.

Komunikat dyr. CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych w cz. praktycznej w sesji styczeń- luty 2019 r.

Komunikat dyr. CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

Wglądy

Wniosek o udostępnienie pracy do wglądu

Wniosek o weryfikację punktów

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Komunikat dyr. CKE w sprawie zmiany zasad przeprowadzania wglądów

UWAGA!
w przypadku przesyłania wniosków o wgląd faxem prosimy o upewnienie się, że dokument dotarł w formie czytelnej (tel. 42 664-80-50)

 

Brak możliwości komentowania.