Rada Rodziców

Przewodniczący: Pastuszka Stanisław

Z-ca Przewodniczącego: Stachuczy Aneta

Sekretarz: Pocheć Bernadetta

Skarbnik: Zawal Bożena

Członek: Kowalski Henryk

 

 

Informacje
  • Spotkania Rady Rodziców odbywać się będą w dniach zaplanowanych zebrań z wychowawcami – około godz. 17.00

Brak możliwości komentowania.