Technik hotelarstwa

 

Dlaczego warto wybrać ten zawód ?

Zawody w grupie hotelarskiej są ważne i poszukiwane na turystycznym rynku pracy. Fachowcy potrzebni są szczególnie w hotelach, pensjonatach , ośrodkach wypoczynkowych głównie w miejscowościach górskich, nadmorskich i uzdrowiskowych jak również na statkach i promach, czyli wszędzie tam, gdzie występują potrzeby związane z obsługą gości.

Rozwijająca się branża turystyczna w naszym regionie, w Polsce i w Europie oraz związana z tym rozbudowa bazy noclegowej sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników obsługujących gości w  hotelach.

Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa

Kwalifikacja 1. – HGT.03.  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Kwalifikacja 2. – HGT.06.  Realizacja usług w recepcji

Kształcąc się w zawodzie technik hotelarstwa nauczysz się

 • fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe
 • wykorzystywania programów komputerowych w branży hotelarsko – turystycznej
 • planowania kosztów imprez turystycznych
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym
 • obsługi rachunkowej firmy

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu technik hotelarstwa:

 • bardzo dobry stan zdrowia
 • zainteresowanie zawodem, akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • pełna sprawność fizyczna i psychiczna (odporność na stres)
 • dobra aparycja i wysoka kultura osobista
 • łatwość komunikowania się z otoczeniem
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • samodzielność, odpowiedzialność, operatywność
 • zdolności innowacyjne i adaptacyjne
 • opiekuńczość, życzliwość, uprzejmość
 • uczciwość
 • dyskrecja
 • spostrzegawczość i podzielność uwagi

Możliwość dalszego kształcenia

Technik hotelarstwa może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach:

 • turystyka i rekreacja
 • hotelarstwo
 • gospodarka turystyczna
 • gastronomia i hotelarstwo

Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są:

 • obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne
 • współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza
 • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi, a także branżowe organizacje i stowarzyszenia
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych

 

 

Innowacja pedagogiczna-„Podróżując odkrywamy świat”

Uczniowie technikum o kierunku technik hotelarstwa będą wyposażeni w dodatkową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im nie tylko obsłużyć klienta w miejscu zakwaterowania, ale również zaproponować atrakcyjne spędzenie czasu wolnego. Animacja czasu wolnego to dział współczesnej turystyki i hotelarstwa coraz bardziej popularny, dlatego absolwent hotelarstwa posiadający także umiejętności z zakresu organizacji programu animacyjnego (plastycznego, teatralnego, muzycznego, itp.) w ośrodkach hotelowych i turystycznych, będzie bardziej atrakcyjny na rynku pracy.

W ramach proponowanej innowacji, uczniowie zapoznają się z walorami przyrodniczymi, artystycznymi i historycznymi regionu, co pozwoli im zaproponować gościom hotelowym wycieczkę fakultatywną dostosowaną do wieku i zainteresowań. Na zajęciach z animacji prowadzonych metodą warsztatową poznają sposoby organizowania czasu wolnego w hotelach i ośrodkach turystycznych, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy.

 

Jeśli podoba Ci się ten zawód

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY !!!

 

 

Brak możliwości komentowania.