Rekrutacja

Rekrutacja 2019/2020

 

DOŁĄCZ DO NAS !!!

Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę edukacyjną

 

 

REKRUTACJA  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020, Technikum nr 1 rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną o kolejne zawody. 

Kandydaci będą mogli podjąć naukę w zawodach:

* technik chłodnictwa i klimatyzacji

* technik rachunkowości

 

Ponadto rozpoczniemy rekrutację do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2

Kandydaci będą mogli podjąć naukę w zawodach:

* magazynier – logistyk

* operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

* pracownik obsługi hotelowej

* sprzedawca

 Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym   https://swietokrzyskie.edu.com.pl

 

Wymagane dokumenty w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Kwestionariusz pobrany ze strony https://swietokrzyskie.edu.com.pl wypełniony, wydrukowany i podpisany przez ucznia oraz jednego z rodziców
  2. Świadectwo ukończenia gimnazjum/lub ósmej klasy szkoły podstawowej
  3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/lub egzaminu po ósmej klasie szkoły podstawowej
  4. Trzy fotografie
  5. Karta zdrowia ucznia (dostarczona z oryginałem świadectwa)
  6. Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (udział w konkursach, osiągnięcia sportowe, inne)
  7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły, tel. 41 274-52-74.

 

Brak możliwości komentowania.